Povinné zmluvné poistenie (PZP) 
s aktuálnou cenou na dosah ruky

Ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) sú vždy aktuálne v našej kalkulačke. V minulosti poisťovne bežne zverejňovali nové sadzby a ceny koncom októbra, platné od nasledujúceho roku. Avšak v súčasnosti väčšina poisťovní mení svoje sadzby nepravidelne, v závislosti od vlastných rozhodnutí a požiadaviek. Tieto zmeny môžu nastať aj počas roka, a preto sme napojení na systémy poisťovní, čo nám umožňuje mať vždy aktuálne ceny. Pri porovnávaní povinného zmluvného poistenia u nás môžete mať istotu, že ceny sú aktuálne a konečné, a získate prehľad cien všetkých poisťovní na jednom mieste.

Pre klientov už nie je problém včas prehodnotiť výšku svojho PZP a prípadne zmeniť poisťovňu, pretože dostávajú informácie o výške poistného v dostatočnom predstihu. Ak sa klient dozvie o nových sadzbách aspoň 10 týždňov pred koncom obdobia, môže stále v zákonom stanovenej lehote podať výpoveď.

V súvislosti so zmenami cien PZP priemerné ceny zvýšili o 5 - 6 %. Avšak, závisí to od konkrétneho klienta a jeho škodového priebehu. Niektoré poisťovne uplatňujú vyššie poistné pre rizikovejších vodičov, zatiaľ čo iné môžu ponúkať výhodnejšie ceny pre mladých vodičov.

Naše kalkulačky poskytujú jednoduchý a rýchly spôsob získania najlacnejšej ceny PZP, ktorá zohľadňuje všetky kritériá a aktuálne sadzby.

Vodič každého vozidla je povinný pri cestnej kontrole preukázať sa dokladom o uzatvorení PZP. Za hodnoverný doklad sa považuje Zelená Karta, ktorú vodič získa pri uzatvorení zmluvy. Pri cestovaní v rámci EÚ je vozidlo automaticky poistené podľa domáceho PZP, ale je vždy vhodné mať so sebou Zelenú Kartu ako medzinárodne uznávaný dôkaz.

Porovnanie

Poisťovne na Slovensku a zľavy v PZP

Allianz – Slovenská poisťovňa:

Ponúka viacero limitov poistného krytia, aby ste si vybrali optimálnu ochranu pre vás a vaše auto.

Asistenčné služby a úrazové poistenie v cene: 
Základné asistenčné služby sú automaticky v cene už od balíka COMFORT a sú dostupné nonstop 24 hodín denne.
Automaticky v cene je aj úrazové poistenie, ktoré kryje úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody.

Zľava za bezškodový priebeh: 
Ušetrite 5 % za bezškodový priebeh počas posledných 24 mesiacov.
Rýchla a korektná likvidácia poistných udalostí: Využite rýchlu a korektnú likvidáciu poistných udalostí prostredníctvom krycích listov.
Pri likvidácii poistnej udalosti Allianz zabezpečí výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. amortizáciu.