Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie majetku: Ochrana vášho domova a vecí

Poistenie majetku sa delí na dve kľúčové kategórie: poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Každý vlastník nehnuteľnosti, či už domu, bytu, nebytového priestoru alebo inej stavby, by mal zvážiť riziká s ním spojené a chrániť sa uzatvorením vhodného poistenia.Poistenie nehnuteľnosti slúži na ochranu rôznych typov nehnuteľností pred živelnými pohromami a ďalšími hrozbami, ako napríklad vandalizmus, vlámanie alebo poškodenie stavby. V prípade poistnej udalosti poistenie zabezpečí výplatu peňažných prostriedkov na odstránenie škôd na poistenej nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti sa obvykle uzatvára pre:
Rodinné domy (vrátane vedľajších objektov ako garáž, plot a pod.)
Byty a bytové domy
Nebytové priestory
Rekreačné objekty (napr. chaty, chalupy a pod.)
Objekty vo výstavbe

Poistenie domácnosti chráni váš majetok v interiéri pred rôznymi rizikami, ako sú krádeže, živelné pohromy, vandalizmus, poškodenie vodou a iné. Vďaka poisteniu domácnosti vám poisťovňa v prípade poistnej udalosti vyplatí peniaze na opravu alebo výmenu poškodeného alebo zničeného majetku.

Poistenie domácnosti sa obvykle uzatvára pre: 
Nábytok a zariadenie
Elektroniku a elektrospotrebiče
Oblečenie a obuv
Šperky a cennosti
Potraviny a nápoje
Športové potreby a záhradné náradie

Tipy na výber poistenia majetku: 

Zvážte svoje potreby a riziká. 
Aké riziká sú pre vás najrelevantnejšie? 
Aký typ a akú hodnotu má váš majetok?

Porovnajte ponuky rôznych poisťovní. 
Nezabudnite porovnať nielen ceny, ale aj krytie a poistné podmienky.

Zvážte pripoistenia. 
Poisťovne ponúkajú rôzne pripoistenia, ktoré vám pomôžu rozšíriť krytie poistenia podľa vašich požiadaviek.

Pred uzatvorením poistenia si pozorne prečítajte poistné podmienky. 
Poistné podmienky obsahujú informácie o tom, čo je a nie je kryté poistením, ako aj o výlukách a obmedzeniach.

Poistenie majetku vám môže pomôcť ochrániť váš domov a veci pred neočakávanými udalosťami. Vďaka poisteniu budete mať istotu, že v prípade poistnej udalosti budete mať finančné prostriedky na odstránenie škôd a obnovu vášho majetku.