Havarijné poistenie

Havarijné poistenie slúži na ochranu vášho auta pred rôznymi škodami, ktoré sa mu môžu prihodiť. Môže ísť o škody spôsobené:

Haváriou Napríklad pri náraze do iného auta, stromu alebo stĺpa.
Vandalizmom: Napríklad pri poškriabaní auta, rozbití okna alebo odcudzení spätných zrkadiel.
Živelnou udalosťou: Napríklad pri povodniach, krupobití, víchrici alebo požiari.
Krádežou: Celého auta alebo jeho častí.

Havarijné poistenie vám môže pomôcť uhradiť náklady na opravu auta, výmenu poškodených dielov, alebo v prípade totálnej škody vám môže vyplatiť celkovú hodnotu auta. 

Existuje viacero typov havarijného poistenia:

Plné havarijné poistenie (kasko): Toto poistenie kryje všetky škody spomenuté vyššie.
Čiastočné havarijné poistenie: Toto poistenie kryje len vybrané typy škôd, napríklad škody spôsobené haváriou alebo krádežou.

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť:

Typ auta: Cena poistenia sa líši podľa typu auta, jeho ceny a veku.
Spoluúčasť: Spoluúčasť je suma, ktorú sa budete podieľať na úhrade škody. Čím je spoluúčasť vyššia, tým je poistenie lacnejšie.
Krytie poistenia: Dôležité je vybrať si poistenie, ktoré kryje všetky typy škôd, pred ktorými sa chcete chrániť.
Cena poistenia: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a vyberte si tú najvýhodnejšiu ponuku.

Havarijné poistenie nie je povinné, ale je dôležité pre každého, kto si chce chrániť svoje auto pred rôznymi škodami.

Kto si môže uzatvoriť havarijné poistenie?

Havarijné poistenie si môže uzatvoriť:

Vlastník vozidla: To je osoba, ktorá je zapísaná v technickom preukaze vozidla ako vlastník.
Držiteľ vozidla: To je osoba, ktorá má vozidlo v prenájme alebo v užívaní na základe zmluvy o leasingu.
Osoba, ktorá má na základe zmluvy o výkone správy cudzieho majetku oprávnenie uzatvoriť poistenie: To môže byť napríklad správca konkurznej podstaty alebo likvidátor.

Havarijné poistenie sa uzatvára na základe poistnej zmluvy medzi poistníkom a poisťovňou. 

V poistnej zmluve sa definujú:

Predmet poistenia: To je vozidlo, ktoré je predmetom poistenia.
Rozsah poistenia: To sú typy škôd, ktoré sú kryté poistením.
Spoluúčasť: To je suma, ktorú sa bude poistník podieľať na úhrade škody.
Poistné: To je suma, ktorú poistník platí poisťovni za poistenie.

Havarijné poistenie je dôležité pre každého, kto si chce chrániť svoje auto pred rôznymi škodami. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť typ auta, rozsah poistenia, spoluúčasť a cenu poistenia.