Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je typ poistenia, ktoré chráni cestovateľov pred finančnými stratami, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania. Môže pokrývať veci ako lekárske výdavky, evakuáciu a repatriáciu, stratu batožiny a zrušenie cesty.

Existuje mnoho rôznych typov cestovného poistenia, takže je dôležité vybrať si ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Niektoré faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere cestovného poistenia, sú:

Typ cesty: 
Cestujete za prácou alebo za zábavou? Ak cestujete za prácou, možno budete potrebovať poistenie, ktoré kryje pracovné úrazy a choroby.

Dĺžka cesty: 
Cestujete na krátky výlet alebo na predĺžený pobyt? Čím dlhšie budete cestovať, tým bude vaše poistenie drahšie.

Destinácia: 
Kam cestujete? Niektoré destinácie sú drahšie na poistenie ako iné.

Vaše zdravie: 

Máte nejaké existujúce zdravotné podmienky? Ak áno, možno budete potrebovať poistenie, ktoré ich špeciálne kryje.

Keď si vyberiete cestovné poistenie, je dôležité prečítať si poistnú zmluvu, aby ste pochopili, čo je a čo nie je kryté. Mali by ste si tiež uvedomiť všetky výnimky a obmedzenia poistenia.

Cestovné poistenie môže poskytnúť pokoj v duši, keď cestujete. Môže vám pomôcť chrániť sa pred finančnými stratami v prípade neočakávanej udalosti.

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou každého plánovania cesty. Venujte čas výberu správneho poistenia pre vás, aby ste mali istotu, že ste chránení v prípade neočakávanej udalosti.

Prečo uzatvoriť cestovné poisteni?

Existuje mnoho dôvodov, prečo uzatvoriť komerčné cestovné poistenie:

Ochrana pred neočakávanými výdavkami: 
Cestovné poistenie vám môže pomôcť pokryť náklady na liečbu v zahraničí, repatriáciu, stratu batožiny a iné neočakávané udalosti, ktoré sa vám môžu pri cestovaní stať.

Prístup k asistenčným službám: 
Cestovné poistenie vám môže poskytnúť 24/7 asistenčné služby v slovenskom jazyku, ktoré vám pomôžu v núdzových situáciách.

Poistenie storna zájazdu: 
Cestovné poistenie môže kryť aj náklady na storno zájazdu v prípade, že nemôžete vycestovať z dôvodu neočakávanej udalosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu: 
Cestovné poistenie vás môže chrániť pred finančnou zodpovednosťou v prípade, že spôsobíte škodu inej osobe alebo jej majetku.

Poistenie proti krádeži a strate batožiny: 
Cestovné poistenie vám môže pomôcť nahradiť náklady na stratu alebo krádež batožiny a osobných vecí.

Poistenie pre rizikové športy: 
Niektoré cestovné poistenia kryjú aj rizikové športy a aktivity, ktoré bežné poistenia nekryjú.

Cestovanie do exotických destinácií: 
V niektorých exotických destináciách je lekárska starostlivosť veľmi drahá a cestovné poistenie je preto nevyhnutné.

Cestovanie s deťmi: 
Cestovné poistenie pre deti je dôležité, pretože deti sú náchylnejšie na choroby a úrazy.

Pocit istoty: 
Cestovné poistenie vám môže poskytnúť pocit istoty a pokoja v duši, pretože viete, že ste chránení v prípade neočakávaných udalostí.

Cena: 
Cestovné poistenie je pomerne lacné a jeho cena sa líši v závislosti od typu poistenia, dĺžky pobytu a destinácie.

Dôležité je poznamenať, že nie všetky cestovné poistenia sú rovnaké. Pred uzatvorením poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a vybrať si poistenie, ktoré kryje všetky vaše potreby.

Tu je zoznam niektorých faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu cestovného poistenia:

Vek: Starší ľudia platia za cestovné poistenie spravidla viac ako mladí ľudia.

Zdravotný stav: Ľudia s chronickými ochoreniami platia za cestovné poistenie spravidla viac ako zdraví ľudia.

Destinácia: Cestovné poistenie do exotických destinácií je spravidla drahšie ako cestovné poistenie do európskych krajín.

Dĺžka pobytu: Čím je pobyt dlhší, tým je cestovné poistenie drahšie.

Kryté riziká: Cestovné poistenie s krytím rizikových športov je spravidla drahšie ako bežné cestovné poistenie.

Dôležité je poznamenať, že cestovné poistenie nie je povinné, ale je veľmi odporúčané. V prípade neočakávanej udalosti vám môže ušetriť veľa peňazí a starostí.

Allianz Poisťovňa

Výhody:

Poistenie liečebných nákladov v neobmedzenej výške.
Zľava z poistného za poistenie cez internet.
Ponúka výhodné rodinné sadzby až pre 7 osôb.
Poistenie aj pre seniorov nad 70 rokov (v krátkodobom poistení).

Široká ponuka pripoistení:
Úraz
Batožina
Cennosti
Optické prístroje
Športové potreby
Zodpovednosť
Storno
Náklady na pátranie a záchranu

Možnosť poistiť si pracovné cesty (vrátane rizikových manuálnych prác).
Umožňuje poistenie takmer všetkých rizikových i výkonnostných športov.
Krytie za škodu spôsobenú dôsledkom teroristického činu nie len pre liečebné náklady, ale aj pre poistenie úrazu či poistenie batožiny.

Nepretržitá asistenčná služba Mondial Assistance pre poistné udalosti vo všetkých krajinách sveta.

Zľavy:
Zľava za online uzatvorenie poistenia.
Zľava pre deti do 18 rokov.
Zľava pre držiteľov vernostných kariet.