Na sociálnych sieťach nás nenájdete“ Nedovolíme, aby virtuálne lajky definovali našu sebahodnotu. Odstr​ánenie sociálnych médií je krokom k prijatiu našej skutočnej hodnoty .“

„Vymazanie sociálnych médií nás oslobodilo od tlaku neustále prezentovať dokonalý život. Prijali sme nedokonalosti a žijeme autenticky.“