Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Chráňte sa pred nepredvídateľnými výdavkami a finančnými stratami s poistením zodpovednosti zamestnanca za škodu!

Aké škody toto poistenie kryje?

Škody na služobnom vozidle (havária, poškodenie, krádež)
Škody spôsobené neúmyselne a z nedbanlivosti v práci (napr. poškodenie majetku zamestnávateľa, strata zverených predmetov)

Do akej výšky poistenie kryje škody?

Až do výšky 4-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Pre koho je toto poistenie vhodné?

Pre všetkých zamestnancov, ktorí pracujú s majetkom zamestnávateľa
Pre vodičov služobných vozidiel
Pre zamestnávateľov, ktorí chcú chrániť svoj majetok a financie

Výhody poistenia zodpovednosti zamestnanca za škodu:

Finančná ochrana: 
V prípade škody vám poisťovňa vyplatí poistné plnenie, čím sa vyhnete plateniu z vlastného vrecka.
Zníženie stresu: 
Poistenie vám môže priniesť pokoj v duši a zbaviť vás stresu z možných finančných strát.
Lepšie vzťahy s zamestnávateľom: 
Poistenie môže demonštrovať vašu zodpovednosť a snahu chrániť majetok zamestnávateľa.

Pred uzatvorením poistenia zodpovednosti zamestnanca za škodu si porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá vám ponúka najvhodnejšie poistenie za najvýhodnejšiu cenu.

Načo je dobré poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu slúži na ochranu pred finančnými stratami v prípade, že spôsobíte škodu inej osobe. 

Existuje viacero typov poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré kryjú rôzne riziká:

1. Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a prevádzky nehnuteľnosti:
Toto poistenie kryje škody, ktoré ste spôsobili iným osobám v súvislosti s vlastníctvom alebo užívaním nehnuteľnosti. Napríklad, ak sa z vašej strechy zrúti kus ľadu a poškodí auto suseda, toto poistenie vám môže pomôcť uhradiť náklady na opravu.

2. Poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu povolania:
Toto poistenie kryje škody, ktoré ste spôsobili iným osobám v súvislosti s výkonom vášho povolania. Napríklad, ak ste lekár a urobíte chybu pri operácii, toto poistenie vám môže pomôcť uhradiť náklady na liečbu pacienta.

3. Poistenie občianskej zodpovednosti:
Toto poistenie kryje škody, ktoré ste spôsobili iným osobám v bežnom živote. Napríklad, ak sa váš pes vyšmykne na chodníku a zraní okoloidúceho, toto poistenie vám môže pomôcť uhradiť náklady na liečbu.

4. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:
Toto poistenie, známe aj ako PZP, je povinné pre všetky motorové vozidlá. Kryje škody, ktoré ste spôsobili iným osobám pri dopravnej nehode.