Zelená karta

Od 1.10.2019 sa na Slovensku zmenili povinnosti nosenia dokladov vo vozidle.

Vodič je povinný pri cestnej kontrole alebo dopravnej nehode predložiť polícii "len" zelenú kartu. Doteraz bola zelená karta povinná iba v zahraničí, odteraz už aj na Slovensku. Po odhlásení vozidla z evidencie alebo prepise na iného držiteľa je potrebné túto zmenu oznámiť poisťovni a vrátiť už len zelenú kartu, bielu nebudete potrebovať.

Skontrolujte si, či máte vo vozidle zelenú kartu, aj keď jazdíte len po Slovensku!

Po uzavretí zmluvy povinného zmluvného poistenia vám poisťovňa automaticky vydá doklad o poistení vozidla, tzv. Zelenú kartu.

Každý vodič musí mať počas jazdy pri sebe platnú Zelenú kartu a na výzvu príslušníka Policajného zboru je povinný ju predložiť. Nesplnenie tejto povinnosti je pokutované.

Zelená karta - Medzinárodná automobilová poisťovacia karta

Po uzavretí PZP získate tzv. Zelenú kartu, ktorá má medzinárodnú platnosť a jej farba, forma a štruktúra je štandardizovaná v rámci krajín patriacich do Systému zelenej karty.

Zelenú kartu musíte mať stále pri sebe nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných štátoch. Krajiny, ktoré uznávajú len Zelenú kartu od vás budú žiadať jej predloženie už pri vstupe na ich územie. Aktuálny zoznam štátov, kde je nutné sa preukazovať Zelenou kartou nájdete na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Je vhodné, ak u seba máte Zelenú kartu aj v ostatných krajinách, pretože v prípade dopravnej nehody ju od vás bude polícia žiadať.


Platná Zelená karta musí obsahovať informácie:

 • O jej platnosti - platnosť Zelenej karty je 1 technický rok, čiže platí od ľubovoľného dátumu do toho istého dátumu ďalšieho roka (napr. od 11.4.2012 do 10.4.2013).
 • Identifikačné číslo Zelenej karty v tvare KÓD KRAJINY/KÓD POISŤOVNE/ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY
 • Zoznam všetkých krajín, v ktorých je Zelená karta platná - zoznam a kontakty všetkých kancelárií poisťovateľov nájdete na druhej strane karty.
 • O poistníkovi - meno, priezvisko a trvalá adresa.
 • O poisťovni - názov, adresa a podpis splnomocnenca poisťovne.
 • O vozidle - evidenčné číslo (EČV), továrenská značka a kód kategórie.


Vozidlá sú podľa Systému zelenej karty rozdelené do 6 tried:

 • kategória A - osobné vozidlá do 3,5 t,
 • kategória B - motocykle,
 • kategória C - nákladné vozidlá a traktory,
 • kategória D - bicykle s pomocnými motormi,
 • kategória E - autobusy,
 • kategória F - prívesy,
 • kategória G - ostatné vozidlá.

Každá zmena týkajúca sa týchto údajov musí byť poisťovni oznámená čo najskôr, aby tá mohla údaje opraviť a vydať novú kartu.


Žiadosť o zelenú kartu