Pracovný úraz

V prípade, že ste boli zranený v práci, máte nárok na finančné odškodnenie pracovného úrazu.

Pošlite nám základné informácie o tom, čo sa vám stalo a bezplatne urobíme analýzu, či je možné za váš pracovný úraz získať finančné odškodnenie.

Náhradu za bolesť a náhradu za trvalé následky vypláca sociálna poisťovňa a nie váš zamestnávateľ.

Čas potrebný na odškodnenie pracovného úrazu je veľmi odlišný. Niektoré prípady sú však ukončené behom pár týždňov. Väčšina žiadosti o odškodnenie takéhoto typu sa vyrieši bez súdneho pojednávania.

Výhody našej pomoci:

  • bezplatne posúdime váš prípad a určíme vhodný postup riešenia
  • poskytneme poradenstvo právneho špecialistu
  • odškodnenie je často omnoho vyššie, ako v bežne riešených prípadoch
  • ďalšie výhody spolupráce s nami nájdete v časti Ako pomáhame

Náš tím špecialistov a právnikov, ktorí sú odborníci na pracovné úrazy, je pripravený vám pomôcť.