Emailový marketing

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a uschovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári Mauma s.r.o., Moskovská 3, 974 04 v Banskej Bystrici (ďalej Mauma s.r.o.,) s prevádzkou Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 922 211 prostredníctvom webovej stránky www.mauma.sk v rámci počítačovej siete internet. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely poskytovania finančných poradenský služieb a vykonávania úloh vo verejnom záujme. Takto zozbierané osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Odoslaním formulára udeľujem Mauma s.r.o., súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Upozorňujeme vás, že tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať ak máte vysporiadané všetky náležitosti voči Mauma s.r.o. a na existenciu ďalších vašich práv uvedených v §28 Zákona. Zakliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zakliknutím políčka so súhlasom súhlasíte, aby Mauma s.r.o., v Banskej Bystrici spracúvala vaše osobné údaje v rozsahu údajov meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa na poskytnutie poradenských služieb a aby na tieto účely použila váš e-mail a/alebo telefónne číslo. Zároveň žiadate Mauma s.r.o., o poskytovanie informácií, noviniek ohľadne poradenstva. Súhlas udeľujete na dobu 24 mesiacov od jeho poskytnutia. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zakliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.